Książki i poradniki

Dörre-Kolasa D., Galec P., Warchał M., Zgłaszanie naruszeń prawa w organizacjach jako realizacja celów dyrektywy o ochronie sygnalistów. Raport z badań, dobre praktyki, rekomendacje dla działań na poziomie krajowym, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2023

Znajmiecka M., Rozowski P., Warchał M., Wellbeing i zdrowie psychiczne jako filary zarządzania przedsiębiorstwem, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2024

Warchał A., Wypalenie zawodowe – zjawisko związane ze środowiskiem pracy. Jak rozpoznawać i jak przeciwdziałać, ATEST 1/2024

Warchał M., Funkcjonowanie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz ocena warunków pracy w sektorze handlu w dobie epidemii COVID-19 w opiniach pracowników, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2020, ss. 61

Warchał M., Rutkowski T., Kowalczyk Z., Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2009, ss. 118

Warchał M., Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2010, ss. 32

Warchał M., Czarzasty J. (red.), Etyka a biznes – społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2010, ISBN 978-83-7164-666-9, ss.131

Warchał M., Anczyk E., Kuźniewski K., Dialog społeczny w miejscu pracy – aspekty psychologiczne i prawne, Wydawnictwo Sacrum, Katowice, 2014, ISBN 978-83-933048-7-5

Warchał M., Bujara A., Stres w bankach. Raport 2014, Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, ss.30

Warchał M., Mediacje pracownicze – poradnik dla pracodawców, pracowników i związków zawodowych, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Warszawa 2015, ISBN 978-83-941850-0-8, ss.30

Warchał M., Sokołowska A., Lenartowicz-Łysik A., Hus K., Rozowski P. (red.), Stres. Różne perspektywy – nowe wyzwania. Aspekty psychologiczne i prawne, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Warszawa 2015, ISBN 978-83-941850-2-2, ss.132

Warchał M., Warchał A., Pokonać stres. Poradnik radzenia sobie ze stresem dla członków organizacji związkowych i pracowników zatrudnionych w sektorze banków, handlu i ubezpieczeń, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, ss.55

Warchał M. (red.), Cywilizacja zdrowia, Wydawnictwo e-bookowo, Katowice 2017, ISBN 978-83-7859-736-0

Artykuły

Warchał M., Przeciw stresowi w pracy, Inspektor Pracy Nr 11 (309) 2008, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2008, ISSN 0239-3417, s. 24-25

Warchał M., Zwalczanie stresu w środowisku pracy w: Promotor nr 1-2/2007, Wydawnictwo Elamed, Katowice 2007, ISSN 1426-6660, s. 42-45

Warchał M., Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktów w: Inspektor Pracy Nr 4 (310) 2009, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2009, ISSN 0239-3417, s. 14-15

Warchał M., Implementacja porozumienia ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą – doświadczenia europejskich partnerów społecznych w: Inspektor Pracy Nr 9 (319) 2009, Wydawnictwo Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2009, ISSN 0239-3417 s. 10-11

Warchał M., Kształcenie ustawiczne w modelu organizacji uczącej się w aspekcie zdobywania wiedzy w: Promocja kształcenia ustawicznego w województwie śląskim, Region Śląsko – Dąbrowski NSZZ Solidarność, Katowice 2011, s.45-54

Warchał M., Lifelong learning education and hybridization process, MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestion Nr 1, http://www.metis.progedit.com

Warchał M., Psychospołeczne aspekty realizacji elastycznych form zatrudnienia w: Współczesne wyzwania dla partnerów społecznych, red. A. Lenartowicz-Łysik, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2012, ISBN 978-83-7531-270-6, s.61-70

Warchał M., Psychopedagogiczne aspekty funkcjonowania modelu zatrudnienia flexicurity, Humanizacja Pracy nr 6 (2012), ISSN 1643 – 7446, s. 79-92

Warchał M., Jurowicz-Parszewska J., Aspekty psychopedagogiczne w rozwiązywaniu konfliktów w: Przedsiębiorstwo Przyszłości nr 3(16) 2013, ISSN 2080-8461, s. 91-102

Warchał M., Zachowania anomijne a zachowania ryzykowane w: Praca i Zdrowie, nr 4/2014, ISBN 1896-8082, s.35-36

Warchał M., Warunki partnerstwa za stołem negocjacyjnym w: M.Warchał, E.Anczyk, K.Kuźniewski (red.) Dialog społeczny w miejscu pracy – aspekty psychologiczne i prawne, Wydawnictwo Sacrum, Katowice 2014, ISBN 978-83-933048-7-5, s. 33-43

Warchał M., Algorytm postępowania w przypadku oceny ryzyka mobbingu w: Promotor, 11/2014, Elamed, Katowice, ISSN 1426-6660

Warchał M., Hus K., Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – aspekty prawne w: Promotor 03/2015, Wydawnictwo Elamed, Katowice, ISSN 1426-6660

Warchał M., Hus K., Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa – zasady funkcjonowania – rekomendacje dla służby BHP w: Promotor 05/2015, Wydawnictwo Elamed, Katowice, ISSN 1426-6660

Warchał M., Metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków – cz.1 w: Promotor 7-8/2015, Wydawnictwo Elamed, Katowice, ISSN 1426-6660

Warchał M., Metody pomiaru czynników stresogennych w środowisku pracy w: M. Warchał, A. Lenartowicz-Łysik, K.Hus, A. Sokołowska, P.Rozowski red. Stres. Różne perspektywy – nowe wyzwania. Aspekty prawno-psychologiczne, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Warszawa 2015, ISBN 978-83-941850-2-2

Warchał M., Metody wysłuchiwania poszkodowanego i świadków – cz.2 w: Promotor 10/2015, Wydawnictwo Elamed, ISSN 1426-6660

Warchał M., Opis stanowiska pracy i jej wartościowanie w aspekcie zasad i przepisów BHP w: Promotor 5/2016, Wydawnictwo Elamed, ISSN 1426-6660

Warchał A., Warchał M., Terapia środowiskowa dziecka/pacjenta i jego rodziny – ujęcie systemowe [w:] I. Bieńkowska, M. Fula, M. Kitlińska-Król, F. Kubik (red.) Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2014

Warchał A., Kompetencje społeczne jako klucz do adaptacyjności pracowników [w:] M.Warchał, E.Anczyk, K.Kuźniewski (red.) Dialog społeczny w miejscu pracy – aspekty psychologiczne i prawne, Wydawnictwo Sacrum, Katowice 2014

Warchał A., Warchał M., Zadania zespołu leczenia środowiskowego w terapii zaburzeń zachowania [w:] B. Chojnacka-Synaszko, J.Suchodolska, A.Szczurek-Boruta (red.) Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014

Warchał A., Warchał M., Współwystępowanie mutyzmu wybiórczego w wybranych zaburzeniach nerwicowych [w:] Neurologopedia w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2010

Obecność w mediach:

Unia chce ograniczyć stres związany z pracą. Prawo do bycia offline dla wszystkich pracowników

Nadużycia w związku z franczyzą uderzają w pracowników

Inspektor pracy sam nie powstrzyma mobbingu

Jaki może być zakres pracy zdalnej w ochronie zdrowia

„Praca od kulis” w Radiu Kraków

Dyrektywa UE o ochronie sygnalistów – jak przygotować firmę do jej wejścia w życie

Mateusz Warchał: Jak zmniejszyć stres personelu medycznego

Sklepom będzie trudniej udawać niedzielną pocztę

Zakaz handlu w niedziele. Biedronka nie będzie mogła działać jako operator pocztowy

Mateusz Warchał – Wikipedia

„Dość wyścigu szczurów”. Pracownicy Amazona przygotowują się do strajku po fiasku rokowań

E-zwolnienia, zakaz handlu i ulga na start. Czy premiery prawne 2018 roku były korzystne dla firm?

Ponad 500 tys. podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele

Warchał: warunki świadczenia pracy są gorsze

Cała rozmowa z Jeremi Mordasewiczem i Mateuszem Warchałem

Dr Mateusz Warchał: niech sklepy nie udają poczty

Eksperci ostrzegają: długotrwały stres w pracy szkodzi zdrowiu!

Właściciel Biedronki kontra związkowcy. Jest zawiadomienie do prokuratury

Ponad 9 mln osób mniej w centrach handlowych przez zakaz handlu w niedzielę

Praca w banku jest źródłem dużego stresu

Złe relacje z szefem, naciski, niepewność. Co trzeci bankowiec u psychologa

Eksperci: długotrwały stres w pracy groźny dla naszego zdrowia

Ochrona przed skutkami stresu w Kodeksie pracy?

Koniec z obchodzeniem zakazu handlu. Żabka w niedzielę już nie podskoczy

Niedzielny zakaz handlu do doprecyzowania. Zobacz propozycje

Przewiń na górę