Co nowego

Sytuacja kryzysowa związana z epidemią oraz jej potencjalnymi skutkami jest obciążająca dla pracowników wszystkich grup zawodowych oraz zatrudniających ich pracodawców.
Szczególnie odczuwalne są zmiany w życiu zawodowym, bowiem sytuacje kryzysowe wymuszają wprowadzenie wielowymiarowych zmian w organizacji pracy oraz przystosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy.
W odpowiedzi na zgłaszane przez pracodawców i pracowników zapotrzebowanie PERSONALine zintensyfikowała działania w zakresie wsparcia organizacyjnego oraz psychologicznego. Nasze doświadczenie w podejmowaniu interwencji kryzysowych oraz wprowadzaniu programów antystresowych pozwoliły nam stworzyć propozycje działań wspierających oraz profilaktycznych. W ramach realizacji działań proponujemy:

  • Konsultacje z psychologiem/psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – telefonicznie, on-line oraz w formie spotkań osobistych z zachowaniem procedury pełnej ochrony danych osobowych klienta
  • Sesje coachingowe
  • Interwencję kryzysową opartą na modelu radzenia sobie ze stresem BASIC-Ph – dedykowana dla pracowników i kadry menedżerskiej szczególnie obciążonej obecnie odpowiedzialnością
  • Debriefing pracowników rekomendowany szczególnie w tych miejscach pracy, gdzie aktualna sytuacja kryzysowa w znaczący sposób wpłynęła na funkcjonowanie firmy oraz samą atmosferę pracy
  • Budowanie programów zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie, uwzględniających komunikację i procedury zachowania się pracowników w sytuacjach kryzysowych
  • Tworzenie i wdrażanie programów zarządzania stresem, w tym metod radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Działania usprawniające komunikację między pracownikami oraz na linii pracodawca-pracownicy
  • Wsparcie w zakresie utrzymania i podniesienia motywacji do pracy, która może być obecnie zagrożona ze względu na przeżywany stres
  • Działania wspierające bezpieczny powrót do pracy po stanie epidemii.

Agnieszka Warchał – psycholog/psychoterapeuta
tel. 692 968 138
e-mail: kontakt@personaline.pl

Przewiń do góry