personaLINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gliwicka 2/7
40-079 Katowice

NIP: 6342960574

REGON: 383386735

KRS: 0001018310

Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł

Mateusz Warchał – Prezes Zarządu – tel. 502333235
e-mail: mateusz.warchal@personaline.pl

Przewiń na górę