Agnieszka Warchał

Agnieszka Warchał

Agnieszka Warchał – trener, konsultant, psycholog i certyfikowany terapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii i pomaga organizacjom m.in. w zakresie zarządzania kapitałem pracowniczym, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, w tym przeciwdziałania mobbingowi, mediacji i negocjacji, komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej, podejmowania decyzji kierowniczych, zarządzania czasem, optymalizacji procesów kadrowych oraz umiejętności psychologicznych. Tworzy i realizuje projekty w zakresie HR. Współpracuje jako wykładowca z uczelniami wyższymi m.in. Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest autorką wielu publikacji z zakresu psychologii klinicznej i psychologii pracy. Posiada uprawnienia pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MENiS uprawniające do prowadzenie szkoleń i wykładów w zakresie psychologii. Realizowała kilkanaście projektów z funduszy strukturalnych POKL. Od kilkunastu lat wspomaga pracodawców, pracowników i organizację związkowe w osiąganiu porozumień. Działania konsultingowe i szkoleniowe realizowała dla kilkudziesięciu kluczowych przedsiębiorstw.

Współpracuje z klubami sportowymi prowadząc treningi mentalne, treningi relaksacyjne i oddechowe oraz wsparcie psychologiczne dla sportowców.

Przewiń do góry